Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Charakteristika

Charakteristika ústavu

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky LDF MZLU v Brně v současnosti zajišťuje v prezenční i kombinované formě studia výuku 33 předmětů z oblasti převážně těchto odborných disciplín:

   1. Ekonomika lesního hospodářství
   2. Ekonomika dřevařského podniku
   3. Management v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu
   4. Manažerské a finanční účetnictví
   5. Environmentální ekonomika a management
   6. Právní normy lesního hospodářství a životního prostředí
   7. Lesnická, dřevařská a environmentální politika
   8. Evropské i světové lesnictví a dřevařství
   9. Oceňování lesa
  10. Informatika a informační technologie

Výuku ústav zajišťuje ve všech studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty:

  • Bakalářské studijní programy -- Arboristika, Dřevařství, Krajinářství, Lesnictví, Nábytek a Stavby na bázi dřeva
  • Magisterské studijní programy -- Dřevařské inženýrství, Krajinné inženýrství, Lesní inženýrství a Nábytkové inženýrství

Ústav garantuje a rozvíjí akreditovaný doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů. MŠMT udělilo akreditaci na habilitační řízení oboru Lesnická a dřevařská ekonomika a politika.

Ústav mimo to průběžně zabezpečuje čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání pro obor Oceňování lesa. V letech 2004--2005 zajišťoval ústav kurz celoživotního vzdělávání Profesní vzdělávání vlastníků lesa, který byl financován z programu SAPARD.

Vedle pedagogické činnosti vykazuje ústav činnost vědecko-výzkumnou a poradenskou.