Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / History

Historie ústavu

Po vzniku lesnického oboru Vysoké školy zemědělské v Brně příslušela výuka ekonomických disciplín Ústavu lesní ekonomie, který byl po dobu 30 let veden prof. Dr. Ing. Rudolfem Hašou. Tento ústav patřil jako jeden ze základních pilířů výuky lesnictví mezi čtyři zakládající odborné lesnické ústavy, které zahajovaly výuku při založení fakulty v roce 1920. Prvními vyučovanými odbornými předměty byly zejména obchodní nauka, organizace lesní správy, nauka o práci a lesní politika.

Značný rozsah pedagogické, vědecko-výzkumné a ostatní činnosti si vyžadoval počátkem 60. let 20. století nové organizační uspořádání. Proto na základě schválení vědeckou radou fakulty i Vysoké školy zemědělské dne 1. 5. 1962 vznikla Katedra ekonomiky lesního hospodářství. Prvním vedoucím této katedry se stal prof. Ing. Otakar Polák. Katedra ekonomiky lesního hospodářství a později Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství se dále postupně vyvíjely tak, jak se rozvíjely a diferencovaly jednotlivé ekonomické disciplíny na Lesnické fakultě.

V roce 1991 byla katedra přejmenována na Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství. V témže roce byl na Lesnické fakultě zřízen studijní obor Dřevařské inženýrství, pro který ústav začal taktéž zajišťovat výuku ekonomických disciplín. Tato změna se promítla i do názvu ústavu, který byl přejmenován na Ústav ekonomiky a řízení lesního hospodářství a dřevařského průmyslu.

Roku 1996 byl otevřen studijní obor Krajinné inženýrství -- nyní již na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ústav začal kromě lesnictví a dřevařství zajišťovat výuku ekonomických předmětů i pro krajinářství. Zmíněné spektrum odborných disciplín umožnilo začít vnímat celý tento sektor i v rozměru komplexních politických koncepcí. Proto byl ústav přejmenován na Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky.