Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Conferences

Konference pořádané ústavem

  • Rekreační účinky lesních ekosystémů: Příklady z praxe (14. 9. 2017, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
  • Tržní realizace mimoprodukčních funkcí lesa (21. a 22. září 2016, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
  • Vlastníci lesa a ochrana přírody (26. říjen 2006, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
  • Ekonomická data pro výzkum a provozní a manažerskou praxi (24. květen 2006, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
  • Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU (22. červen 2004, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
  • Ekonomika lesních a zemědělských podniků v kontextu předpokládaného vstupu ČR do EU (27. březen 2003, Hrušky, okr. Břeclav)
  • Lesnicko-dřevařský sektor České republiky a zemí Evropské unie (23. květen 2002, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně)
  • Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR -- Současný stav a vývoj do roku 2005 (4. prosinec 2001, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně)