Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Personální složení

Personální složení členů ústavu

Ing. Róbert Babuka, MBA
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 080
BA04N4051 (B4.51)
robert.babuka@mendelu.cz

Ing. David Březina, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 073
BA04N5005 (B5.05)
david.brezina@mendelu.cz

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 069
BA04N4050 (B4.50)
lenka.cimbalnikova@mendelu.cz

Dr. Ing. JUDr. Martin Flora
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 080
BA04N4051 (B4.51)
martin.flora@mendelu.cz

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
Projektový manažer - senior - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Researcher - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
+420 545 134 078
BA04N3024 (B3.24), BA04N4049 (B4.49)
katerina.rebrosova@mendelu.cz, katerina.holusova@mendelu.cz

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
Head of department - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 075
BA04N5001 (B5.01)
vaclav.kupcak@mendelu.cz

Ing. Josef Lenoch, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 076
BA04N5052 (B5.52)
josef.lenoch@mendelu.cz

Ing. Jitka Meňházová
Academic staff - assistant - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 071
jitka.menhazova@mendelu.cz

Ing. Jakub Michal
Academic staff - assistant - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 312
BA04N4048
jakub.michal@mendelu.cz

Ing. Petra Palátová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
petra.palatova@mendelu.cz

Ing. Sylvie Riederová, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 074
sylvie.riederova@mendelu.cz

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.
Academic staff - associate Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
BA04N4055 (B4.55)
andrea.sujova@mendelu.cz

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 072
BA04N5004 (B5.04)
dalibor.safarik@mendelu.cz

Ing. Vlastimil Vala, CSc.
Researcher - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 072
BA04N5004 (B5.04)
vlastimil.vala@mendelu.cz

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Assistant Professor - Department of Forest and Wood Products Economics and Policy (FFWT)
+420 545 134 069
BA04N4050 (B4.50)
jaromir.vasicek@mendelu.cz