Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky / Science and Research

Science and Research

Vědecko-výzkumná činnost ústavu


• Zjišťování a vyhodnocování ekonomických parametrů lesnicko-dřevařského sektoru v lesnicky významných zemích EU
• Zpracování metodiky zjišťování ekonomických důsledků realizace principů trvale udržitelného hospodaření
• Modelování ekonomických jevů realizace principů trvale udržitelného hospodaření
• Modelování ekonomických aspektů certifikace řetězce lesní a dřevařské výroby
• Využití marketingu u produkčních i mimoprodukčních výstupů z lesnicko-dřevařského sektoru, a to na jednotlivých úrovních podnikové a nadpodnikové vlastnické a organizační struktury
• Formulování společných a zvláštních prvků lesnické politiky jednotlivých zemí EU
• Zjišťování a modelování ekonomických důsledků uplatňování principů trvale udržitelného hospodaření a jejich vliv na lesnicko-dřevařský sektor EU