VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Vyučované předměty

Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky zajištuje výuku uvedených předmětů:

 

Ekonomika dřevozpracujícího podniku (garant - Ing. David Březina, Ph.D.; doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.)

Ekonomika lesního hospodářství (garant - Ing. David Březina, Ph.D.)

Ekonomika podniku (garant - Ing. David Březina, Ph.D.)

Ekonomika přírodních zdrojů a životního prostředí - DS (garant - prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.)

Ekonomika trvale udržitelného hospodaření (v AJ) (garant - Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.)

Ekonomika životního prostředí (garant - Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.)

Evropská lesnická ekonomika a politika (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Finanční řízení (garant - Ing. David Březina, Ph.D.)

Finanční řízení lesního a dřevařského podniku - DS (garant - doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.)

Hospodářská geografie lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu - DS (garant - Ing. Roman Dudík, Ph.D.)

Hospodářská informatika (garant - Ing. Josef Lenoch, Ph.D.)

Legislativa ochrany přírody a krajiny (garant - Dr. Ing. JUDr. Martin Flora)

Lesnická ekonomika (garant - Ing. David Březina, Ph.D.; doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.)

Lesnická politika (garant - Ing. Jaromír Vašíček, CSc.; Dr. Ing. JUDr. Martin Flora)

Logistika v dřevozpracujícím průmyslu (garant - Ing. Tomáš Najbrt)

Management (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Management a ekonomika v krajinném inženýrství (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Management a marketing v lesnictví (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Management nábytkářského podniku - DS (garant - Ing. Vlastimil Vala, CSc.)

Management rozvojové pomoci (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Manažerské dovednosti a osobní rozvoj (garant - Ing. Josef Lenoch, Ph.D.)

Manažerské účetnictví (garant - Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.; doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.)

Marketing a obchod se dřívím a výrobky ze dřeva - DS (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Marketingové plánování (garant - Ing. Josef Lenoch, Ph.D.)

Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky (garant - Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.)

Oceňování lesa (garant - Ing. Jiří Matějíček, CSc.)

Organizace a řízení nábytkové výroby (garant - Ing. Josef Lenoch, Ph.D.)

Organizace a řízení výroby (garant - Ing. Josef Lenoch, Ph.D.)

Podniková ekonomika (garant - Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.; Ing. David Březina, Ph.D.)

Právní normy v lesním hospodářství (garant - Dr. Ing. JUDr. Martin Flora)

Projektové řízení - DS (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Projektový management (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Public relations v lesnictví (v AJ) (garant - Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.)

Řízení a ekonomika malých firem (garant - Ing. David Březina, Ph.D.)

Řízení podniku a logistika (garant - doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

Základy ekonomiky (garant - Ing. David Březina, Ph.D.)

Základy ekonomiky a podnikání (garant - doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.)

Ústav zajišťuje výuku ve všech studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty:

Bakalářské studijní programy

 • Arboristika
 • Design nábytku
 • Dřevařství
 • Krajinářství
 • Lesnictví
 • Nábytek
 • Stavby na bázi dřeva

Magisterské studijní programy

 • Design nábytku
 • Dřevařské inženýrství
 • European Forestry
 • Krajinné inženýrství
 • Lesní inženýrství
 • Nábytkové inženýrství
 • Stavby na bázi dřeva

Ústav garantuje a rozvíjí akreditovaný doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů.

Ústav mimo to průběžně zabezpečuje čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání pro obor Oceňování lesa.

Kurz oceňování lesa 2012 – 2019

uldep09 uldep10 

uldep11 uldep12 

uldep13 uldep14