ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

ÚLDEP v současné době úzce spolupracuje především s Technickou univerzitou vo Zvolene. Konkrétně s Katedrou ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, Katedrou podnikového hospodárstva a Katedrou marketingu, obchodu a svetového lesníctva.

Spolupráce v oblasti publikační činnosti probíhá s rumunskou universitou Stefan cel Mare University of Suceava a polskou univerzitou University of Dąbrowa Górnicza.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti ÚLDEP spolupracuje s organizacemi v Gruzii na řešení projektu Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti.

Pracovníci ÚLDEP jsou členy Mezinárodní asociace pro ekonomiku, management, marketing, kvalitu a lidské zdroje v lesnictví a navazujícím průmyslu (WoodEMA, i.e.).

Předpokládá se další rozvoj spolupráce s uvedenými institucemi i navázání další spolupráce s institucemi zabývajícími se ekonomikou a managementem v lesnicko-dřevařském sektoru např.: Uniwersytet Przyrodnicze Poznaň, Univerzita Zagreb – Šumarski Fakultet, Univerzita v Ljubljani Biotechniška fakulteta, Univerzita Beograd – Šumarski Fakultet.

Dalšími významnými zahraničními partnery, spolupracujícími institucemi a podniky jsou:

  • European Forest Institute Joensuu (Finsko)
  • The University of Montana, College of Forestry and Conservetion (USA)
  • Wood Technology Institute Poznan (Polsko)
  • Holzindustrie Maresch GmbH (Rakousko)
  • Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment (Řecko)
  • Slovenská akadémia podohospodárských vied, Sekce lesníckej ekonomiky a politiky Odboru lesníctva  (Slovensko)
  • Lesnícky výskumný ústav Zvolen (Slovensko)
  • Národné lesnícke centrum Zvolen (Slovensko)