SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

 

Ústav se orientuje na spolupráci zejména v oblasti koncepce a realizace státní lesnické politiky, ekonomiky lesního hospodářství, ekonomických analýz, informačních technologií, oceňování lesa, auditingu, marketingu a Public Relations i vzdělávání dospělých.

Významnými tuzemskými partnery, spolupracujícími institucemi a podniky jsou:

 • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Česká akademie zemědělských věd, Odbor lesního hospodářství
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště, v.v.i., Strnady
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí
 • Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
 • HA-SOFT, s.r.o.
 • Česká lesnická akademie Trutnov
 • Střední lesnická škola v Hranicích
 • Česká lesnická společnost
 • Nadace dřevo pro život
 • Jihomoravský kraj
 • Zlínský kraj
 • Středočeský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Lesy České republiky, s. p.
 • Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
 • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
 • další zástupci z řad obecních, městských a soukromých majetků a podnikatelských subjektů lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

uldep21 uldep22